Välkommen till Friskolan Lust & Lära i Bollnäs, årskurs 7-9.

Läs mer

v. 37

Nyheter

Under förra veckan hade vi ett mycket uppskattat och välbesökt föräldramöte för våra sjuor och nu på onsdag ser vi fram emot ett lika välbesökt möte för år 8.

  Detta händer vecka 38 Må 18/9 8.00 Personalträff i Vinden Ti 19/9 13.00 Elevhälsoteamet har möte 14.10 Extra studietid. Kom ihåg att nyttja extra studietid för att få lärarstöd vid exempelvis läxor eller inläsning till prov On 20/9 7G har utedag 18.00 Föräldramöte i år 8.  Start i Nyhamres gymnastiksal tillsammans med Lena V Ö och Ing-Mari A från ungdomsmottagningen. Sedan går vi/ni till ...
Läs mer »

v. 37

Blogg

...."det är viktigt att våga bli den bästa läraren"....

Lärargalan 2017 och studiebesök på Tyska skola...
Läs mer »

Lunchmeny

Ons.

Filippinsk nudelwook med fläskkött
Pärgröt, stekt fläsk
Visa alla dagar »

Uggla

Vår skola erbjuder

 • Trivsel, engagemang och en familjär stämning.
 • Trygga, kompetenta pedagoger, som ser och uppmuntrar varje elevs möjligheter.
 • Små studiegrupper, för att skapa lugn och ro och ett gynnsamt studieklimat.
 • Elevhälsa, med tillgång till skolsköterska och skolläkare på skolan, samt diplomerad coach, kurator eller psykolog vid behov.
  • Specialpedagog på skolan, som kartlägger stödbehov och handleder pedagogerna i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd.
  • Studie- och yrkesvägledare på skolan, som informerar och vägleder elever inför fortsatta studier och framtida yrkesliv, individuellt och i grupp.
  • Personlig utveckling en lektion i veckan i åk 7-9, som ämnesfördjupning inom ramen för Skolans val. Syftet är att utveckla och höja elevens självmedvetenhet, självkänsla och sociala kompetens och öka motivationen för studierna.
   Buskar
   • Heldag i Idrott och Hälsa var 5:e vecka i åk 7 och 8, tillsammans med idrottslärare.
   • Två lektioner Idrott och Hälsa på schemat varje vecka.
    • Modersmålsundervisning.
    • Personligt val flera heldagar under året, där eleverna kan fördjupa sig i olika teman och ämnen.
     Träd
     • Handledartid flera tillfällen i veckan, där handledaren och studiegruppen träffas. Denna tid kan innehålla samtal i grupp, gemensam planering eller enskilda samtal.
     • Veckomail från handledaren, med information om vad som händer i studiegruppen och påminnelser om den kommande veckans planering.
      • Läxhjälp eller extra studietid , i anslutning till skoldagen. På denna frivilliga tid kan eleven fördjupa sig i sina studier, få individuellt stöd och jobba med läxor. Här finns alltid flera pedagoger på plats.
      • Näringsriktig skollunch, med två rätter att välja på varje dag. Specialkost vid behov.