Välkommen till Friskolan Lust & Lära i Bollnäs, årskurs 7-9.

Läs mer

v. 43

Nyheter

Coopertest på idrotten. Föreläsning om integration för år 8.

  LIVSVIKTIGT! Elever som åker buss ska ...
Läs mer »

v. 24

Blogg

Juryn gillade Stellas Bluetooth-ugn...

Stella Thomas går ut nian på Lust & Lära nu i juni. Hennes bidrag "...
Läs mer »

Lunchmeny


Visa alla dagar »

Uggla

Vår skola erbjuder

 • Trivsel, engagemang och en familjär stämning.
 • Trygga, kompetenta pedagoger, som ser och uppmuntrar varje elevs möjligheter.
 • Små studiegrupper, för att skapa lugn och ro och ett gynnsamt studieklimat.
 • Elevhälsa, med tillgång till skolsköterska och skolläkare på skolan, samt diplomerad coach, kurator eller psykolog vid behov.
  • Specialpedagog på skolan, som kartlägger stödbehov och handleder pedagogerna i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd.
  • Studie- och yrkesvägledare på skolan, som informerar och vägleder elever inför fortsatta studier och framtida yrkesliv, individuellt och i grupp.
  • Personlig utveckling en lektion i veckan i åk 7-9, som ämnesfördjupning inom ramen för Skolans val. Syftet är att utveckla och höja elevens självmedvetenhet, självkänsla och sociala kompetens och öka motivationen för studierna.
   Buskar
   • Heldag i Idrott och Hälsa var 5:e vecka i åk 7 och 8, tillsammans med idrottslärare.
   • Två lektioner Idrott och Hälsa på schemat varje vecka.
    • Modersmålsundervisning.
    • Personligt val flera heldagar under året, där eleverna kan fördjupa sig i olika teman och ämnen.
     Träd
     • Handledartid flera tillfällen i veckan, där handledaren och studiegruppen träffas. Denna tid kan innehålla samtal i grupp, gemensam planering eller enskilda samtal.
     • Veckomail från handledaren, med information om vad som händer i studiegruppen och påminnelser om den kommande veckans planering.
      • Läxhjälp eller extra studietid , i anslutning till skoldagen. På denna frivilliga tid kan eleven fördjupa sig i sina studier, få individuellt stöd och jobba med läxor. Här finns alltid flera pedagoger på plats.
      • Näringsriktig skollunch, med två rätter att välja på varje dag. Specialkost vid behov.