Anmälan

Här kan du anmäla ditt barn till Friskolan Lust & Lära. Klicka på länken för att läsa våra ansökningsvillkor »

Ansökningsvillkor

Behörighet

Grundskolan är öppen för alla.

Urvalsgrunder

Vid fler sökande än platser gäller:

  • anmälningsdatum
  • geografisk närhet
  • syskonförtur

Det är vårdnadshavarens ansvar att anmäla barnet till rätt läsår. OBS! I de fall eleven har två vårdnadshavare, är det anmälarens ansvar att informera den andre vårdnadshavaren om att anmälan till skolan gjorts. Man räknar ut rätt läsår genom att ta barnets födelseår plus 13. Exempel: Om barnet är fött 2010 börjar det sjuan 2023. Om barnet är över- eller underårigt i sin årskurs, är det vårdnadshavares ansvar att ta hänsyn till det vid beräkningen. Kom ihåg att det är vårdnadshavarens ansvar att kontakta skolan om kontaktuppgifterna ändras under kötiden. OBS! Spara svarsmejlet från oss, som bevis för att anmälan är registrerad.

När du anmäler ditt barn till Lust & Lära, behandlar vi personuppgifterna enligt den nya Dataskyddslagen, GDPR. Vid frågor, kontakta vårt dataskyddsombud: 

Roland Andersson
 

Ansökan i Admentum

Ansökan görs nu i vår skolplattform, Admentum. Klicka på nedanstående länk för att öppna registreringssidan i en ny flik:

Registrering i Admentum