Årskurs 8

Planering år 8

PLANERING I SPANSKA ÅR 8  VT 2018

 

VECKA                   KAPITEL                                INNEHÅLL

 

2 - 6                         3                                           Berätta var någon befinner sig. Nekande menin-

                                                                              gar, utrop m.m. Strandord. Regelbundna verb i

                                                                              presens.    

                                                                                

7- 9                         4                                            Personbeskrivningar, repetition av regelbundna

                                                                              verb i presens. 

 

10                             SPORTLOV

 

11                              3 - 4                                    Repetition inför provet.

12                              PROV KAPITEL 3-4                       

 

13, 15,16                5                                           Bl.a. tränas verbformer, framtid med IR . Djur.                                                        

                                                                               Att prata om sina husdjur t.ex. vad de äter    

14                               PÅSKLOV                                                   

                                                                              

17-19                          6                                         Repeterar bl.a. färger och vädret.

                                                                                Skolämnen. I övrigt tränas " hur dags", och

                                                                                gustar i singular och plural.    

                                                                                         

                                                                                     

20-21                            7                                        Klädesplagg. Fraser för att köpa och beskriva

                                                                                 kläder. Lägesord.  Mer om adjektivets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 böjning och placering.

 

22-23                MUNTLIGT PROV                                                                                          

 

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet " vamos" bl.a.                      

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se
Handledare för 9E