Årskurs 8

Planering år 8

PLANERING I SPANSKA ÅR 8  VT 2019

 

VECKA                     KAPITEL                                INNEHÅLL

 

2 - 5                         3                                           Berätta var någon befinner sig. Nekande menin-

                                                                              gar, utrop m.m. Strandord. Regelbundna verb i

                                                                              presens.    

                                                                                

6- 9                          4                                           Personbeskrivningar, repetition av regelbundna

                                                                              verb i presens. 

 

10                             SPORTLOV

 

11                             3 - 4                                    Repetition inför provet.

 

12                            PROV KAPITEL 3-4                       

 

13-16                      5                                         Bl.a. tränas verbformer, framtid med IR . Djur.                                                        

                                                                             Att prata om sina husdjur t.ex. vad de äter.     

17                             PÅSKLOV                                                   

                                                                              

18-19                       6                                         Repeterar bl.a. färger och vädret.

                                                                             Skolämnen. I övrigt tränas "hur dags", och gustar i

                                                                             singular och plural.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

20-21                         7                                   Klädesplagg. Fraser för att köpa och beskriva

                                                                              kläder. Lägesord. Mer om adjektivets böjning och

                                                                              placering.

22-23                               MUNTLIGT PROV

 

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet " vamos" bl.a.                                                   

                                                                                                              

/MP                                      

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se