Årskurs 9

Planering år 9

Planeringen finns även som PDF-format här ovan om du vill ladda ner/skriva ut den. 

Planering i Engelska åk 9 ht-17

9A

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Litteratur: Klassen ser filmen Freedom Writers och arbetar med uppgifter till filmen. Filmen är baserad på en sann historia och vi läser även autentiska dagboksanteckningar.

41-42

 Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära sig mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

9B

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som de kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Litteratur: Klassen ser filmen "A Time to Kill" och arbetar med uppgifter till filmen. Filmen är baserad på en sann historia och vi läser även autentiska dagboksanteckningar.

41-42

 Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhäll fråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

 

 

9C

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Litteratur: Klassen ser filmen "Four Weddings and a Funeral" och arbetar med uppgifter till filmen. Filmen är baserad på en sann historia och vi läser även autentiska dagboksanteckningar.

41-42

 Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

9D

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Litteratur: Klassen ser filmen "Go Ask Alice" och arbetar med uppgifter till filmen. Filmen är baserad på en sann historia och vi läser även autentiska dagboksanteckningar.

41-42

 Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

 

 

 

9E

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

41-42

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

9F

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

41-42

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV

 

                               

 

 

 

9G

Vecka

Arbetsområde

34-36

Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna skrivs under lektionstid.

37-40

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

41-42

Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

43

PRAO

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook.

46-48

Uppsats: "Argumenterande uppsats". Eleverna skriver en uppsats om någon samhällsfråga eller problem. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.

49-51

Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 ska lära mer om engelskspråkiga länder. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika fokusområden som sedan redovisas för klassen.  Arbetsområdet avslutas efter jullovet.

52-1

JULLOV