Årskurs 9

Planering år 9

Planeringen finns även i pdf-format här ovan om du vill ladda ner/skriva ut den. 

PLANERING I SPANSKA ÅR 9  HT 2017

VECKA                  KAPITEL                      INNEHÅLL

34-36                    Kommer du ihåg?      Eleverna repeterar viktiga grundfraser från år 7 och 8

 

37                           MUNTLIGT PROV

 

38-41                      1                                  Repetition av hur man berättar om sig själv, vad man

                                                                     ska göra i framtiden, klockan och hur man åker. Rep.

                                                                     av regelbundna och oregelbundna ver.

 

42                            PROV KAPITEL 1 

 

43                            PRAO

 

44                            HÖST LOV

 

45-49                       2                                 Fortsatt repetition av grunderna. Bl.a. tränas kroppsde 

                                                                     lar och att fråga och svara på var någon har ont.

 

50 -51                        4                            GERUNDIUM, att berätta vad någon håller på med

                                                                  just nu.

 

 

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet "vamos", bl.a.

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se
Handledare för 9E