Årskurs 9

Planering år 9

PLANERING I SPANSKA ÅR 9  VT 2019

 

VECKA                              KAPITEL                       INNEHÅLL

 

2 - 7                                   5                                   Perfekt:  att berätta vad man har gjort.

 

8                                         PROV KAPITEL 5

 

9, 11,12, 13                      6                                   Repeterar gerundium och perfekt.

                                                                                 Realia:  La isla de Pascua (Påskön) 

10                                      SPORTLOV              

 

14                                      PROV KAPITEL 6

 

15,16,18,19                      7                                   Bl.a .tränas att beställa mat. I övrigt tränas            

                                                                                 adjektiv och perfekt.

                                                                        

17                                       PÅSKLOV

 

20                                                                             Reflexiva verb.

 

21-23                                  MUNTLIGT PROV

               

                   

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet " vamos", bl.a.

/MP                                           

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se