Årskurs 7 - Lust & Lära

Bild

Åk 7 Hösttermin

 

Självutvecklande och Identitetsskapande uppgifter                       

 

Färglära        

 

Akvarell                                                                                      

 

Teckning, perspektiv

 

------------------------------------------------

 

Åk 7 Vårtermin

 

Bildkomposition

 

Fotografi,

 

Digital bildredigering

Lärare

Ann Wigers

Bild

ann.wigers@lustlara.se