Årskurs 7 - Lust & Lära

Planering år 7

Planering i Engelska åk 7 ht-17

7A

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 "Photo Story" - grupparbete. Under momentet jobbar eleverna i grupp/individuellt på området United Kingdom. Läxförhör varje vecka. Grupperna gör inspelade presentationer som presenteras för hela klassen. Området avslutas med prov på området "UK - The four countries".

44

 HÖSTLOV

45-48

FORTS. "Photo Story"

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

7B

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 "Photo Story" - grupparbete. Under momentet jobbar eleverna i grupp/individuellt på området United Kingdom. Läxförhör varje vecka. Grupperna gör inspelade presentationer som presenteras för hela klassen. Området avslutas med prov på området "UK - The four countries".

44

 HÖSTLOV

45-48

FORTS. "Photo Story"

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

 

7C

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 Kap. "Clothes".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. Kap. "Clothes".  

46-48

Litteratur: Klassen läser boken "Matilda" och arbetar med uppgifter till boken.

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

 

7D

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 Kap. "Clothes".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

44

 HÖSTLOV

45

FORTS. Kap. "Clothes".  

46-48

Litteratur: Klassen läser boken Matilda och arbetar med uppgifter till boken.

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

 

7E

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 Litteratur: Klassen läser boken Matilda och arbetar med uppgifter till boken.

44

 HÖSTLOV

45-48

Kap. "Clothes".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

 

7F

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 "Photo Story" - grupparbete. Under momentet jobbar eleverna i grupp/individuellt på området United Kingdom. Läxförhör varje vecka. Grupperna gör inspelade presentationer som presenteras för hela klassen. Området avslutas med prov på området "UK - The four countries".

44

 HÖSTLOV

45-48

FORTS. "Photo Story"

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV

 7G

Vecka

Arbetsområde

34

Brev:  Eleverna skriver ett brev till sin lärare och berättar om sig själva.  Detta skrivs under lektionstid.

35-40

Kap. "Music".  Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt grammatik i workbook. Varje vecka har eleverna glosor och ska läsa på texterna hemma.  Området avslutas med ett skriftligt prov.

41-43

 "Photo Story" - grupparbete. Under momentet jobbar eleverna i grupp/individuellt på området United Kingdom. Läxförhör varje vecka. Grupperna gör inspelade presentationer som presenteras för hela klassen. Området avslutas med prov på området "UK - The four countries".

44

 HÖSTLOV

45-48

FORTS. "Photo Story"

49-51

Vi arbetar med olika övningar för att stärka elevernas förmågor i att tala/lyssna/läsa och skriva.

52-1

JULLOV