Årskurs 7 - Lust & Lära

Musik år 7

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 

Länk om klassisk musik:

 

https://prezi.com/view/mbSsNJB18Dgk6gwQCIMM/

 

I årskurs 7–9

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musika­liska uttryck.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

 

Musikens verktyg

 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Detta når vi genom att arbeta med följande:

Åk 7 HT och VT (kan revideras)

- Soundtrap, musikskapande på datorn

- Instrumentkunskap, Piano, bas, gitarr, trumset och sång

-Musikhistoria

-Musikanalys

-Musikberättelse radioteater

-Redovisning av t.ex. favoritartist

Förutom ovanstående erbjuds fördjupande arbeten i musik. Bland annat i samband med luciaframträdanden och skolavslutningar.

Lärare

Kevin Sumner

Musik

kevin.sumner@lustlara.se