Årskurs 7 - Lust & Lära

Planering år 7

 

 

Studiegrupp:    7a, 7b, 7f JR

 

 

Studiegrupp:   7c GB, 7d SS, 7e SS

v. 34 - 36

Introduktion i biologi

 

v. 34 - 36

Introduktion i biologi

v. 37 - 39

Vad är biologi - livets former

 

v. 37 - 38

Meteorologi

v. 40 - 42

Material och ämnen i vår omgivning.

 

v. 39 - 41

Vad är biologi - livets former

v. 43 - 45

Meteorologi

 

v. 42 - 45

Material och ämnen i vår omgivning.

v. 44

HÖSTLOV

 

v. 44

HÖSTLOV

v. 46 - 48

Begrepp och modeller i kemi

 

v. 46 - 47

Teknikhistoria Kommunikation/ Information

v. 49 - 50

Teknikhistoria Kommunikation/ Information

 

v. 48

Programmering

v. 51

Programmering

 

v. 49 - 51

Begrepp och modeller i kemi

 

 

Studiegrupp:    7a, 7b, 7f JR

 

 

Studiegrupp:    7c GB, 7d SS, 7e SS

v. 2 - 5

Kemin i naturen

v. 2 - 5

Hållfasta konstruktioner (broar)

v. 6 - 9

Elektricitet och magnetism

v. 6 - 9

Kemin i naturen

v. 10

SPORTLOV

v. 10

SPORTLOV

v. 11 - 14

Hållfasta konstruktioner (broar)

v. 11 - 14

Elektricitet och magnetism

v. 15

Programmering

v. 15 - 18

Hållbart samhälle

v. 16 - 19

Hållbart samhälle

v. 19

Programmering

v. 17

PÅSKLOV

v. 17

PÅSKLOV

v. 20 - 23

Ekologi + repetition

v. 20 - 23

Ekologi + repetition