Årskurs 7 - Lust & Lära

Planering år 7

PLANERING I SPANSKA ÅR 7 VT 2018

 

VECKA                          KAPITEL                                           INNEHÅLL                     

2 ­- 5                              4                                                Berätta var någon kommer ifrån och

                                                                                                                     vilket språk de pratar.

                                                                                        Hur man bildar plural av spanska ord.

                                                                                        Räkneord 31-101 Realia: México

 

6 - 9                               5                                                        Att prata om saker som finns i klass-                                                               

                                                                                                 rummet.  Bestämd form i singular och

                                                                                        plural. Oregelbundna verb.

                                                                                        Realia: Perú.

10                                  SPORTLOV

 

11 - 13                               6                                                    Adjektiv i singular och plural.  Adjek-

                                                                                                  tivets placering och böjning. Att beskri

                                                                                                  va sig själv och andra personer.

                                                                                                  Realia: Om den spansktalande befolk-

                                                                                                   ningen i USA.

14                                    PÅSKLOV        

 

15-17                             4-6                                                    Eleverna befäster innehållet i kapi-

                                                                                                  tlen 4 - 6                                           

18                                     PROV                                    

                                     

19-21                                                                                        Talar kortfattat om väder och årstider

                                                                                                   Nationalitet. Att utrycka sig kring vart

                                                                                               de ska gå/brukar gå.

                                                                                                                                              

22 - 23                                MUNTLIGT PROV                                                               

 

 

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet " vamos " bl. a.

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se
Handledare för 9E