Årskurs 7 - Lust & Lära

Planering år 7

PLANERING I SPANSKA ÅR 7 VT 2019

 

VECKA                          KAPITEL                                           INNEHÅLL                     

2 ­- 5                              4                                                Berätta var någon kommer ifrån och

                                                                                                                    vilket språk de pratar.

                                                                                       Hur man bildar plural av spanska ord.

                                                                                       Räkneord 31-101 Realia: México

 

6 - 9                               5                                                        Att prata om saker som finns i klass-                                                               

                                                                                                 rummet.  Bestämd form i singular och 

                                                                                       plural. Oregelbundna verb.

                                                                                                 Realia: Perú

10                                  SPORTLOV

 

11 - 14                               6                                                   Adjektiv i singular och plural.  Adjek-

                                                                                                 tivets placering och böjning. Att beskri

                                                                                                 va sig själv och andra personer.

                                                                                                 Realia: Om den spansktalande befolk-

                                                                                                 ningen i USA.

 

15-16                               4-6                                                  Eleverna befäster innehållet i kapi-

                                                                                                  tlen 4 - 6                                           

17                                     PÅSKLOV                               

                                     

18                                     4-6                                                    Repetition inför provet.

                                                                                                   

                                                                                                        

19                                     PROV

 

20-23                                                                                               Talar kortfattat om väder och års-

                                                                                                          tider. Nationalitet. Att utrycka sig                                                                               

                                                                                                          kring vart de ska gå/brukar gå.

 

 

Eleverna har läxa varje vecka, både text och glosor. Under lektionstid jobbar vi med studiemedlet " vamos " bl. a.

                                                                                      

/MP                                                                                                 

 

Lärare

Mirtha Persson

Spanska

mirtha.persson@lustlara.se