Årskurs 7 - Lust & Lära

Språkval Engelska

På Språkval Engelska arbetar vi med att förstärka elevernas kunskaper i engelska språket. Därför följer vi främst det material som hör till den ordinarie undervisningen. Men också genom andra övningar som syftar till att stärka elevernas förmågor när det kommer till att skriva, läsa, tala och lyssna på engelska.