09 September

Elevparlamentet vill informera elever, personal och föräldrar om följande:
1. Just nu pågår Maj Generations Karneval, info kring detta finns på deras Facebooksida https://www.facebook.com/majgeneration/
2. Bollnäs PRIDE börjar på torsdag och pågår till lördag. Elevparlamentet har ordnat en plats i PRIDE-tåget för Lust &am... Läs mer »

0 kommentarer

16 April

Under vecka 16 har Lust & Lära en temavecka om kärlek, jämställdhet, maskulinitetsnormer, HBTQ-frågor med mera. Vi tycker det är otroligt viktigt att unga människor ges möjlighet att reflektera över och kritiskt granska de normer och strukturer som finns i samhället och hur de påverkar och formar unga människors identitet. Under det... Läs mer »

0 kommentarer

123...20