....fördelarna med att vila från mediabruset ibland....

12 November, 2017

Varje morgon när jag går genom korridoren till mitt kontor på Gammaplanet, slås jag av hur tyst det är, trots att bänkarna som kantar korridoren är fulla av elever.

Jag tror inte eleverna på Lust & Lära är ovanligt morgontrötta eller tystlåtna. Nej, de är nog helt vanliga tonåringar med olika personligheter, men det finns något de allra flesta har gemensamt, som blir väldigt uppenbart när jag går förbi de överfulla bänkarna. Eleverna sitter tysta, djupt koncentrerade, med blickarna riktade ner mot en liten mobilskärm. Många har dessutom hörlurar och är helt inne i sin egen bubbla. Jag hejar på alla när jag passerar och får olika typer av respons - några ser eller hör inte, de flesta tittar upp och mumlar något hejaktigt tillbaka, några har svårt att slita sig från skärmen. (Nu ska här sägas, att detta fenomen inträffar mestadels innan lektionerna startat på morgonen - Lust & Läras elever generellt är fantastiskt trevliga och hälsar alltid när man ses under skoldagen.)

Mobilanvändandet har ökat med raketfart de senaste tio åren och är idag en normaliserad del av ungdomars och vuxnas dagliga liv. På gott och ont.

Forskare talar om teknikstress och att många ungdomar idag är helt slutkörda av den digitala utvecklingen.  Tvånget många känner att vara uppkopplade hela tiden för att inte ”missa” något, skapar stress och svårigheter att fokusera på det som händer här och nu i den ”riktiga ” världen. 

”Digitaliseringen innebär enorma fördelar, men samtidigt innebär den att vi utsätter oss för ett experiment. Vi är inte gjorda för att ständigt jämföra oss med andra på det sätt vi gör genom våra telefoner. Det genererar en enorm stress att aldrig kunna vila i det man gör och att ständigt se vad andra kan och lyckas med. Man jämför sig och känner sig sämre”, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri (Women´s Health & Fitness 2017-10-17)

Psykisk ohälsa ökar bland unga människor och förskrivningen av sömnmedel och antidepressiva mediciner har ökat kraftigt i västvärlden, särskilt bland unga, de senaste tio åren. Orsakerna till detta är förstås många, men kopplingen till det faktum att mobilt internet har slagit igenom på allvar under samma period, känns inte alltför långsökt.

Skolledningen och personalen, med stöd av föräldrarådet på Lust & Lära, vill göra eleverna medvetna om hur mycket mobilen styr mångas liv idag och även prata om fördelarna med att vila från mediabruset ibland. Någon dag framöver kommer vi att genomföra en mobilfri dag på skolan, för att eleverna ska få uppleva skillnaden i att inte vara uppkopplade hela tiden. Vi ska såklart prata med eleverna om varför vi gör detta. Hur tror eleverna dagen kommer bli? Vad händer med en på rasterna när man inte blir störd av snapchat-aviseringar eller måste hålla koll på lajksen på senaste instagraminlägget? Vad kan man göra istället? Och efteråt, viktigast av allt: Hur upplevde eleverna den mobilfria dagen, vad var positivt och fanns det något negativt?

De kommer garanterat inte vara lika tyst i min korridor på morgonen den dagen, men vem vet -  det kanske blir en ovanligt social och avslappnad dag på skolan!

 

Karin Wellander/

Skolledning/ Studie- och yrkesvägledare på Lust & Lära

 

0 kommentarer - Skriv en kommentar

Tack!

Din kommentar har skickats för granskning.

Skriv en kommentar

* Skolans ledning kommer granska ditt inlägg innan publiceringen.