Hur mår våra ungdomar?

19 Mars, 2018

Under läsåret 16/17 deltog vi i ett projekt via Skolverket som heter Hälsofrämjande Skolutveckling. I detta projekt arbetade Ann Davis Axelsson med alla våra elever i ämnesfördjupningen Personlig Utveckling. Ann kartlade elevernas mående samt arbetade med strategier för att eleverna själva skulle arbeta med de områden man bäst behövde utveckla, till exempel sömn, motion eller studieteknik. Vi fick även chansen att berätta om detta för ca trettio andra skolor under en samling i Stockholm förra våren. Det man kan säga är att Ann ägde! Många av de andra som närvarade blev imponerade över detta arbete som vi gör samt att de blev nyfikna på ämnet Personlig Utveckling. Häftigt!

Som en del i detta projekt så har vi även fått möjlighet att ta del av något som heter Fyskollen Sverige. Vi är den enda skolan i Bollnäs kommun som fått chansen till detta. Runt om i Gävleborg så kommer Fyskollen att undersöka hälsan hos ungdomar i åldern 13-18 år. Grunden till detta är att vi vill ta reda på hur ungdomarna mår? Och vad krävs egentligen för ett framtida friskt och hållbart liv och arbetsliv? Det kommer många rapporter om ungdomars ohälsa såväl fysiskt som psykiskt, men det finns nästan ingen relevans i dessa rapporter utan i de flesta fall handlar det om antaganden. Media målar också upp en ganska negativ bild om både hälsa och skola. Så, hur står det egentligen till? Tillsammans med Fyskollen Sverige får vi chansen att i över tre år följa våra ungdomar som detta år började i årskurs 7.

Vad är då denna Fyskkoll? Jo, det vi kommer att göra är att undersöka elevernas mående via en hälsoprofil - i den ingår en enkät som eleverna gör på Ämnefördjupning/PU om mående och levnadsvanor, vi kommer att undersöka ungdomarnas fysiska status via individuella tester på idrotten samt att skolsköterskan kommer att undersöka längd och vikt. De som kommer att arbeta med projektet är idrottslärarna, skolsköterskan, bitr rektor samt skolans coach. Vad får vi då ut av detta? Massor! Vi kommer att få veta hur hundrafyrtio elever mår, vi kan se hur de olika studiegrupperna mår. Vi kan jämföra med närvaro, betyg med mera. Vi kan utifrån dessa värden planera och genomföra satsningar för de olika grupperna under år 8 och år 9. Om vi till exempel ser att någon grupp generellt sover för lite? Då kan vi arbeta med det. Upptäcker vi att eleverna är stressade, då kan vi arbeta med det. Det här är delar som vi även tidigare har gjort samt arbetat med. Men nu kan vi få ännu mer precis information om varje individ och studiegrupp. Härligt!

Så, det är ett peppat ”hälsoteam” som smyger igång med detta under vecka 12. Vill du ha mer information, är nyfiken på detta? Kontakta gärna mig Henrik eller skolsköterska Pia. VI finns att nå på henrik@lustlara.se pia.sarstedt@lustlara.se eller telefon 070-944 46 07 (Henrik) 070-944 45 02 (Pia).

  Henrik Hed/bitr. rektor på Lust & Lära

0 kommentarer - Skriv en kommentar

Tack!

Din kommentar har skickats för granskning.

Skriv en kommentar

* Skolans ledning kommer granska ditt inlägg innan publiceringen.