Tema kärlek och jämställdhet

16 April, 2018

Under vecka 16 har Lust & Lära en temavecka om kärlek, jämställdhet, maskulinitetsnormer, HBTQ-frågor med mera. Vi tycker det är otroligt viktigt att unga människor ges möjlighet att reflektera över och kritiskt granska de normer och strukturer som finns i samhället och hur de påverkar och formar unga människors identitet. Under det senaste året har frågor om sexuellt våld och kränkningar vuxit sig starka i debatten genom bland annat #metoo- och #tystiklassen- rörelserna och vi tycker det är självklart att skolan också finns med och jobbar aktivt för att förebygga våld och kränkningar.  Skolan har ett stort ansvar i att kontinuerligt ha ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen och synliggöra allas rätt till ett jämställt liv, oavsett könstillhörighet. 

Under veckan kommer alla årskurser delta i olika aktiviteter - Organisationen Peaceworks från Stockholm har workshops "Under det blå täcket" om maskulinitetsnormer med alla sjuor under måndag och tisdag. Workshop "Under det blå täcket" Frivilliga sjuor/åttor ges även möjlighet att delta i ytterligare samtal/skrivarworkshops på tisdag. 

På torsdag ser åttor och nior filmen Pearl of Africa, en kärlekshistoria om den transsexuella Cleo från Uganda som föds som man och sedan genomgår en könskorrigering för att kunna leva som kvinna med sin pojkvän. I anslutning till filmen anordnas ett panelsamtal med bland annat företrädare för filmteamet och RFSL. Tanken är att panelen pratar om de frågor som tas upp i filmen med eleverna, som också har möjlighet att ställa frågor. 

På fredag lyssnar hela årskurs 8 på en föreläsning om HBTQ-frågor med David Berjlund. 

Vi hoppas denna vecka ska bli intressant och utvecklande för våra elever!

 

0 kommentarer - Skriv en kommentar

Tack!

Din kommentar har skickats för granskning.

Skriv en kommentar

* Skolans ledning kommer granska ditt inlägg innan publiceringen.