16 April

Under vecka 16 har Lust & Lära en temavecka om kärlek, jämställdhet, maskulinitetsnormer, HBTQ-frågor med mera. Vi tycker det är otroligt viktigt att unga människor ges möjlighet att reflektera över och kritiskt granska de normer och strukturer som finns i samhället och hur de påverkar och formar unga människors identitet. Under det... Läs mer »

0 kommentarer

19 Mars

Under läsåret 16/17 deltog vi i ett projekt via Skolverket som heter Hälsofrämjande Skolutveckling. I detta projekt arbetade Ann Davis Axelsson med alla våra elever i ämnesfördjupningen Personlig Utveckling. Ann kartlade elevernas mående samt arbetade med strategier för att eleverna själva skulle arbeta med de områden man bäst beh&oum... Läs mer »

0 kommentarer

123...21