Skolans riktlinjer gällande Coronaviruset och Covid-19

Lust & Lära följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning under rådande pandemi.

Följande riktlinjer gäller tillsvidare för elever, personal, samt tillfälliga besökare på Friskolan Lust & Lära:

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever, personal samt andra besökare på skolan vara uppmärksamma på symptom som feber, snuva, hosta, andningssvårigheter och illamående.

Vid uppvisande av sådana symptom ska eleven, personalen eller besökaren stanna hemma och ej komma till skolan. Det gäller även vid lättare symptom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon eller webbsida. Elever eller personal ska stanna hemma så länge man har symptom och två dagar efter tillfrisknande.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan.

OBS! Vi är restriktiva vad gäller utomstående besökare på skolan. Vi tar tills vidare endast emot besök, som överenskommits med skolans personal.

Det är av största vikt att alla som vistas på skolan respekterar och följer ovanstående riktlinjer!

Skolledningen

 

Läs mer om Coronaviruset och Covid-19 via  följande länkar

https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/A-Y/c/Coronavirus-2019-nCoV/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/