Elever & föräldrar

Föräldrarådet

Föräldrarådet är ett forum, där Lust & Läras skolledning och föräldrarepresentanter träffas för informationsutbyte och samtal om skolans verksamhet. Någon från skolledningen medverkar alltid på mötena, som äger rum 2-4 gånger per läsår. Från ledningens håll önskar vi att varje studiegrupp har minst en representant i Föräldrarådet. Självklart är ALLA föräldrar som vill välkomna på mötena!

 

Föräldrarådet

Föräldrarådet är ett forum, där Lust & Läras skolledning och föräldrarepresentanter träffas för informationsutbyte och samtal om skolans verksamhet. Någon från skolledningen medverkar alltid på mötena, som äger rum 2-4 gånger per läsår. Från ledningens håll önskar vi att varje studiegrupp har minst en representant i Föräldrarådet. Självklart är ALLA föräldrar som vill välkomna på mötena!