Elever & föräldrar

Nationella Prov

Under vårterminen skriver år 9 nationella prov i flera ämnen. Varje ämne delas in i olika delprov. Om du vill ha mer information om de nationella proven, samt aktuella provdatum kan du läsa mer på Skolverkets webbplats