Elever & föräldrar

Skolskjuts

Alla elever som är beviljade skolskjuts detta läsår måste åter ansöka om skolskjuts inför läsåret 2019/20. Sista datum för ansökan är 31 maj. Alla beslut gällande skolskjuts tas ett år i taget. Ansökan ska därmed göras för alla elever inför varje nytt läsår.

 Läs mer på:

http://www.bollnas.se/index.php/blanketter-skolabarnomsorg

 

Blanketter laddar du ner här: 

Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola 

 

Elever som går i år 9 och som forsätter till gymnasiet ska ansöka om skolkort (elevresa) senast 15 juli

Ansökan skolkort Torsbergsgymnasiet 

Ansökan skolkort HälsingeGymnasiet