Här kan du hitta information om olika stödfunktioner för vårdnadshavare och ungdomar, samt bra länkar och tips på litteratur, föreläsningar, med mera

Föräldrautbildning, läs mer via:

https://www.bollnas.se/index.php/88-aktuellt/2918-foeraeldrautbildning-foer-barn-tonarsfoeraeldrar-2  

 

Kostnadsfria stödsamtal

Från 18 maj erbjuder socialtjänstens Öppenvård råd och stödsamtal till föräldrar. Samtalen ger möjlighet att tillsammans med erfarna familjebehandlare exempelvis resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller hur man kan återfå en bra relation till sitt barn.

Läs mer via följande länk: Kostnadsfria stödsamtal för vårdnadshavare

 

Viktig information till vårdnadshavare och ungdomar:

Region Gävleborg samverkar nu genom det nya telefonnumret ”En väg in - för barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri.” Det innebär att barn och unga, vårdnadshavare, gravida och blivande föräldrar som upplever psykisk ohälsa i barn-, ungdoms- och familjerelaterade frågor kan ringa 0771-44 55 00 när de söker vård för första gången.

I telefonsamtalet guidas du som patient eller vårdnadshavare direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.Syftet med att införa ett nytt gemensamt nummer är att det ska vara enkelt för patienter och vårdnadshavare att få vård och svar när de vänder sig till Region Gävleborg för första gången med vårdbegäran när de känner oro över sitt eget, eller sitt barns psykiska mående.

 

Läs mer om En väg in via länken

https://www.regiongavleborg.se/nyheter/en-vag-in--ett-samtal-ger-ratt-vardniva-direkt/  

 

På den här hemsidan finns en bok från BRIS m.fl om nätet och att vara nätförälder.

https://www.natforaldrar.se/#om

 

Nedan hittar du fler bra länkar! 

https://www.umo.se/kroppen/somn-och-trotthet/

https://unglivsstil.se/foraldrar/

https://www.1177.se/Gavleborg/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/barnets-utveckling/tonaringar-13-18-ar/

https://www.bollnas.se/index.php/beroendecentrum

https://www.snorkel.se/  

http://ung.psykologiguiden.se/  

https://mind.se/  

https://www.tryggabarnen.org/  

https://maskrosbarn.org/