Om skolan

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB

Friskolan Lust & Lära är ett företag, som drivs i aktiebolagsform av ägarna Anders Ringård, Karin Wellander, Johanna Lund, Henrik Hed och Håkan Lind.

 

Styrelsen 2018/19 består av följande ledamöter:

Johanna Lund, ordförande

Karin Wellander, sekreterare

Anders Ringård

Henrik Heed

Håkan Lind

Malin Eidin

Karin Embretsén

Linda Åberg

 

Styrelsen sammanträder 4-5 ggr om året.