Om skolan

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB

Friskolan Lust & Lära är ett företag, som drivs i aktiebolagsform av ägarna Anders Ringård, Karin Wellander, Johanna Lund, Henrik Heed och Håkan Lind.

 

Styrelsen 2017/18 består av följande ledamöter:

Peter Nyman, ordförande

Karin Wellander, sekreterare

Anders Ringård

Johanna Lund

Henrik Heed

Håkan Lind

Anna Hagström

Maria Norberg

Malin Eidin

Karin Embretsén

 

Styrelsen sammanträder 4-5 ggr om året.