Om skolan

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB

Friskolan Lust & Lära är ett företag, som drivs i aktiebolagsform av ägarna Johanna Lund, Anders Ringård, Henrik Skarp-Hed och Håkan Lind.

 

Styrelsen 2019/20 består av följande ledamöter:

Johanna Lund, ordförande

Karin Wellander, sekreterare

Anders Ringård

Henrik Skarp-Hed

Håkan Lind

Malin Eidin

Karin Embretsén

Linda Åberg

Linda-Marie Åsberg

Josef Lund