Om skolan

Historik

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB fick sin ansökan om att starta 7-9-skola beviljad av Skolinspektionen den 23/1 2009. Läsåret 2009/2010 startade vi med 239 elever, fördelade på 15 studiegrupper. Läsåret 2010-2011 utökade vi elevantalet till 289 elever, fördelade på 17 studiegrupper. Läsåret 2011/12 utökade vi elevantalet ytterligare, till 342 elever, fördelade på 19 studiegrupper. Inför läsåret 2014/15 utökade vi elevantalet till 379 elever, fördelade på 21 studiegrupper. Läsåret 2015/16 bibehölls elevantalet 379 elever och 21 studiegrupper. Läsåret 2016/17 är elevantalet 393 elever. Läsåret 2017/18 och 2018/19 ligger elevantalet fortfarande på ca 390-394 elever.