Om skolan

Lust & Lära utnyttjar nya förordningen om frikvot för nyanlända

I november 2016 trädde en ny förordning (2016:910) i kraft,  som har till syfte att underlätta för fristående grundskolor att bereda plats för nyanlända elever.  Förordningen gäller fristående skolor med kösystem och innebär att skolans huvudman har rätt att reservera upp till 5% av skolans platser för nyanlända elever - det exakta antalet elever som skolan tar in avgörs av huvudmannen. Som nyanländ räknas i detta fall elever som varit i Sverige högst två år vid den aktuella skolstarten.

Friskolan Lust & Lära har anmält till Skolinspektionen och till Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun att vi avser att utnyttja denna frikvotsregel under läsåret 2017/18. I de fall nyanlända elever väljer vår skola, har vi detta läsår möjlighet att ta emot ett antal elever i åk 8 och 9. 

Klicka på länken nedan för att läsa förordningen i sin helhet:

Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor