Om skolan

Skolinspektionens tillsyn av Lust & Lära

Här kan du läsa Skolinspektionens information till föräldrar, efter tillsynen av Friskolan Lust & Lära 16-17 september 2014.

Skolinspektionens tillsyn av Lust & Lära 2014