Om skolan

Skolskjuts

Blivande och nuvarande elever, som är berättigade till skolskjuts måste göra ny ansökan inför varje läsår. Alla beslut gällande skolskjuts tas ett år i taget. Ansökan ska därmed göras för alla elever inför varje nytt läsår.

Läs mer och ladda hem blankett för ansökan på:

Elevresor grundskola

  

Elever som går i år 9 och som forsätter till gymnasiet ska ansöka om skolkort (elevresa). Via länken nedan finns information och blankett för ansökan. 

Elevresor gymnasiet