Om skolan

Betygsstatistik

Här kan du se statistik om Lust & Läras meritvärden i åk 9 och andelen behöriga till gymnasieskolan.

Meritvärde=Poängsumman av en elevs 16 bästa betyg (Fr o m lå 2013/14 räknas summan av de 17 bästa betygen)

Läsåret 2012/13

Lust & Läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 228,06

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 193,3

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän): 213,1
(Källa SIRIS Skolverket)

Läsåret 2013/14

Lust & Läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 223,0

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 182,4

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän): 214,8

Lust & Läras andel behöriga elever till gymnasiet: ~100%

Kommunala skolan i Bollnäs andel behöriga elever till gymnasiet, i genomsnitt: 69,2%
(Källa SIRIS Skolverket)

Läsåret 2014/15

Lust & Läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 233, 6

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 173, 4

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän): 224,7

Lust & Läras andel behöriga elever till gymnasiet: ~100%

Kommunala skolan i Bollnäs andel behöriga elever till gymnasiet, i genomsnitt: ~61%

(Källa SIRIS Skolverket)

Läsåret 2015/16

Lust & Läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 237,2

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 190,8

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän): 224,1

Lust & Läras andel behöriga elever till gymnasieskolan: ~100%

Kommunala skolan i Bollnäs andel behöriga elever till gymnasiet, i genomsnitt: ~70,5%

Hela riket, samtliga huvudmän, andel behöriga till gymnasieskolan: ~83,1%

(Källa SIRIS Skolverket)

Läsåret 2016/17

Lust & Läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 231,0

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 172,0

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän): 223,5

Lust & Läras andel behöriga till gymnasieskolan: 93,2%

Kommunala skolan i Bollnäs, andel behöriga till gymnasieprogram: 58,6%

Hela riket, samtliga huvudmän, andel behöriga till gymnasieskolan: 82,5%

 (Källa SIRIS Skolverket)

Läsåret 2017/18

Lust & läras genomsnittliga meritvärde i åk 9: 234,7

Kommunala skolan i Bollnäs kommun, genomsnittligt meritvärde åk 9: 183,5

Hela riket genomsnittligt meritvärde åk 9 (samtliga huvudmän):220

Lust & Läras andel behöriga till gymnasieskolan: 96,1%

Kommunala skolan i Bollnäs, andelen behöriga till gymnasieskolan: 67,2%

Hela riket, samtliga huvudmän, andel behöriga till gymnasieskolan: 84,4%

(Källa SIRIS Skolverket)

För utökad information och statistik om skolor, klicka på följande länk: Skolverkets söksida för statistik