Om skolan

Vår idé

Vår tanke med Lust & Lära har alltid varit att erbjuda något ”mer” än en vanlig skola. Vi är en skola med stort engagemang, värme och hjärta, där eleverna känner sig trygga och sedda och får utvecklas till den de vill vara. På Lust & Lära är elevens personliga utveckling viktig. Vi erbjuder undervisning i toppklass, eftersom vi vet att duktiga, engagerade lärare är en avgörande faktor för goda skolresultat. Skolledning och personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund och ett synsätt, där vi tror på alla våra elevers möjligheter att lyckas och nå sina mål.

Varmt välkommen till oss!