Om skolan

Vision

Vi vill:

  • att Ditt barn ska omges av trygga, kompetenta pedagoger, som ser och uppmuntrar Ditt barns möjligheter att lyckas
  • att Ditt barn blir medvetet och tar ansvar för sin egen utveckling
  • att Ditt barn utvecklar social kompetens
  • att Ditt barns självkänsla stärks
  • att Ditt barn vågar ta plats, men även vågar ge andra utrymme
  • att Ditt barn lär sig göra aktiva val
  • att Ditt barns utbildning bedrivs i fräscha, trivsamma  lokaler, som planerats för bästa tänkbara inlärningsmiljö
  • att Ditt barn ska ha tillgång till aktuella läromedel av hög pedagogisk standard
  • att Ditt barn har möjlighet att låna en bärbar dator, som hjälpmedel i sina studier
  • att Ditt barn har tillgång till läxhjälp i anslutning till skoldagen, några gånger i veckan