Här hittar du planering och tidsplan för niornas gymnasieval.

Årets nior ska ha gjort sin ansökan till gymnasiet senast fredag 14 februari 2020. Innan dess finns en genomtänkt planering, som syftar till att hjälpa eleverna att göra ett självständigt och väl underbyggt val. Syftet med planeringen är också att alla föräldrar i åk 9 ska känna sig informerade och trygga i vad som händer under året.

Augusti-november 2019

 • På lektionerna i ämnesfördjupning/personlig utveckling ägnar vi stor del av hösten i åk 9 åt förberedelser inför gymnasievalet. Lektionerna innehåller information och gruppvägledning i samarbete med skolans studie- och yrkesvägledare Karin Wellander. Vi arbetar med enskilda övningar och gruppövningar på temat självkännedom, studier, yrken och framtid. Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges möjlighet att vidga sina perspektiv och få ökad kunskap om sig själva och sina valmöjligheter. 
 • September-december 2019: Alla elever i åk 9 erbjuds under hösten ett eller flera individuella vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren. Vid det första samtalet vill SYV träffa eleven själv, men föräldrar är hjärtligt välkomna att vara med vid uppföljande samtal.
 • Vecka 38 och 39 har SYV gymnasieinformationskvällar för föräldrar i Peter Stormaresalen på Kulturhuset. Följande dagar/tider gäller:

         

         Onsdag 18/9 kl 18.30 i Peter Stormaresalen, Kulturhuset:

         Gymnasieinformation för vårdnadshavare  i 9A, 9B, 9C, 9D (frivilligt för elever)

         Onsdag 25/9 kl 18.30 i Peter Stormaresalen, Kulturhuset:

         Gymnasieinformation för vårdnadshavare i 9E, 9F, 9G (frivilligt för elever)

         

          

 • Elever som vill söka idrottsgymnasium, ska göra det på hösten 2019. Denna ansökan gäller endast idrottsdelen, som söks separat, via respektiva idrottsförbund. För de flesta idrotter är sista ansökningsdatum 1 december, men för några idrotter kan det vara tidigare. Idrottseleverna gör sedan sin gymnasieansökan, där man söker skola och program, samtidigt som övriga elever, senast 14 februari 2020.
 • Vecka 43 har åk 9 praktikvecka. Eleven "skräddarsyr" sin vecka själv, med studiebesök på gymnasieskolor och/eller praktik på arbetsplats. Praktiken förbereds på lektionerna i ämnesfördjupning/personlig utveckling och redovisas där vecka 45-46 i ett praktikseminarium. 

Januari 2020

 • Gymnasieansökan görs digitalt på Regiondalarnas ansökningssida, som öppnas i mitten av januari. Innan dess har eleverna fått sina personliga inloggningsuppgifter av studie- och yrkesvägledaren. Eleverna får också en genomgång av hur det går till att söka. Eleverna kan sedan logga in på sin personliga sida och göra sin ansökan. Ansökan görs på höstterminsbetyget och är preliminär. De elever som vill, får självklart hjälp med ansökan av Karin. Klicka på följande länk för att komma direkt till startsidan, där du loggar in till din personliga sida och gör ansökan: Logga in till ansökningssidan

Februari 2020

 • Fredag 14/2 2020 senast kl. 16.00, ska gymnasieansökan vara ifylld, bekräftad, utskriven och inlämnad i pappersform till SYV Karin Wellander på skolan. Ansökan ska också vara undertecknad av eleven. Karin kontrollerar sedan alla uppgifter i ansökan och skickar in den med post till antagningskansliet i Falun.

Mars-april 2020

 • Antagningsprover för elever som sökt Estetiska programmet, i de fall antagningsprov tillämpas

April 2020

 • I början av april får eleven ett preliminärt antagningsbesked, som bygger på höstterminsbetyget. Eleven måste själv logga in på sin ansökningssida för att se resultatet.
 • I slutet av april  öppnar webben för en omvalsperiod, där de elever som vill, kan gå in och ändra i sin ansökan. Man kan då ta bort, lägga till eller ändra ordning på sina programval. Elever som önskar göra omval, måste kontakta Karin för att få sidan öppnad igen. När eleven gjort sina ändringar, skrivs ansökan ut igen, undertecknas av elev och vårdnadshavare och lämnas till Karin i god tid innan omvalsperiodens slutdatum.

Maj 2020

 • Fredag 8 maj klockan 16.00 avslutas omvalsperioden och webbsidan stängs.

Juni 2020

 • I början av juni skickas elevernas slutbetyg in och registreras hos antagningskansliet.

Juli 2020

 • I början av juli får eleven sitt slutliga antagningsbesked, som bygger på slutbetyget i åk 9. Eleven måste återigen logga in på sin ansökningssida för att se resultatet och sedan svara och bekräfta sin plats!

Augusti-september 2020: Reservantagning för elever som står på reservplats