Här finns länk till Skolverkets information om Gymnasiesärskolan