Har Du synpunkter på Lust & Lära - positiva och/eller negativa?

Vi vill gärna veta vad Du tycker om Lust & Läras verksamhet och välkomnar Dina synpunkter, både positiva och negativa. Har Du något Du vill framföra till oss i styrelsen, maila till vår styrelseordförande Johanna Lund johanna@edu-lustlara.se 

Tack på förhand!/Styrelsen för Friskolan Lust & Lära